کاربر گرامی لطفا در نهایت آرامش به ۲۲ سوال زیر پاسخ داده شود تا بتوانیم بهتر شما را در رسیدن به هدفتان یاری نماییم. تفهیم نامه وب سایت نقطه شروع مهمی است که هزینه ها ، بازه های زمانی و کل فرآیند طراحی را از اینجا به بعد راهنمایی می کند.